Zekerheid

NEN 4400

Sinds januari 2007 bestaat er een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: De Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Uitleners en (onder)aannemers van werk met dit betrouwbaarheidskeurmerk hebben hun (personeel)administratie op orde, betalen op tijd van belastingen en sociale verzekeringspremies en de via hen ingehuurde medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland werk ter verrichten. Kortom: De Norm scheidt voor u het kaf van het koren als het om betrouwbare uitleners en (onder)aannemers van werk gaat.

De Norm van Stichting Normering Arbeid werkt volgens de NEN4400 norm.
Certificering en inspecties vinden plaats door certificatie-instellingen die een overeenkomst met de Stichting Normering Arbeid hebben gesloten en die door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd zijn.

Welke voordelen biedt De Norm voor u?
Op dit moment worden in Nederland 80.000 tot 100.000 mensen illegaal te werk gesteld.
Dit is niet alleen schadelijk voor de economie, maar kan ook schadelijk voor u zijn.

Op basis van Keten en Inlenersaansprakelijkheid bent u namelijk zelf aansprakelijk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en riskeert u hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. Boetes bedragen 8.000 euro per illegaal tewerkgestelde.
Door uitsluitend te werken met ondernemingen die volgens de Norm van Stichting Normering Arbeid gecertificeerd zijn, beperkt u uw risico.
Bovendien onderstreept u het belang dat uw onderneming aan fatsoenlijk werkgeverschap en eerlijk concurrentie hecht, doordat u bewust kiest voor betrouwbare samenwerkingspartners.

De Norm van de Stichting Normering Arbeid ontslaat u helaas niet van uw eigen verantwoordelijkheid. U zult bijvoorbeeld nog steeds ook zelf naar de identiteit van ingehuurde werknemer moeten vragen.

Op www.normeringarbeid.nl vindt u een checklist van zaken waar u in ieder geval zelf op dient te letten.

Wat is de Stichting Normering Arbeid?
De Stichting Normering Arbeid heeft zich primair ten doel gesteld om uw risico op claims voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies te beperken en om hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, voor u te voorkomen.

De Stichting Normering Arbeid houdt met dit doel op haar website een openbaar register bij van alle, voor De Norm gecertificeerde ondernemingen.
Ook treft u op de website een lijst aan met alle ondernemingen die zich voor certificatie hebben aangemeld. Dit register en deze lijst kunt u vrij raadplegen.

Voor meer informatie en adressen: www.normeringarbeid.nl | Klik hier voor ons certificaat.

NBBU

Op 14 januari 1994 is de NBBU opgericht. NBBU staat voor Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Momenteel telt de NBBU ongeveer 225 aangesloten uitzendondernemingen, welke tezamen goed zijn voor circa 20 miljoen arbeidsuren.

De NBBU zorgt ervoor dat de mening van de kleine en middelgrote uitzendondernemingen wordt uitgedragen. De NBBU is aangesloten bij het VNO/NCW en bij de Koninklijke MKB-Nederland. Vanaf 1 januari 1995 beschikt de NBBU over een eigen CAO voor uitzendkrachten die de inleners weer laat bepalen tegen welke beloning de uitzendkrachten te werk worden gesteld.

Op 9 augustus 1995 adviseerde de looncommissie van de Stichting van de Arbeid positief op het verzoek van de NBBU om gedispenseerd te worden van een algemeen verbindend verklaarde ABU-CAO. Vanaf die datum staat de NBBU volledig op eigen benen.

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Jan van Eijcklaan 2-6, 3723 BC Bilthoven
Telefoon (030) 229 22 19 Fax (030) 229 17 79

Internet www.nbbu.nl | Klik hier voor ons certificaat

Waarom kiezen voor OCT Personeelsdiensten B.V.?

  • Betrouwbaar
  • Flexibel
  • Schaalbaar
  • Bereikbaar
  • 20+ jaar ervaring

Certificering

Bent u geïnteresseerd?

Of wenst u meer informatie te ontvangen?
Wij staan u graag te woord, bel 040-3035177

Menu